Ju 2022:17 Utredningen om anonyma vittnen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Wersäll

Redovisningsdatum

Uppdraget att föreslå ett system med anonyma vittnen ska redovisas senast den 2 oktober 2023.
Övriga delar av upp­draget ska redovisas senast den 28 april 2024.

Mer information


A 2022:05 Genomförande av direktivet om tillräckliga minimilöner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Susanna Ståhl

Sekreterare: Per Lindblom

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 juni 2023.

Mer information


I 2022:04 Säker och tillgänglig digital identitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Henrik Ardhede

Sekreterare: Björn Scharin

Sekreterare: Helena Forsaeus

Sekreterare: anna Carlson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Mer information


M 2022:05 Ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Olsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2024.

Mer information


S 2022:16 Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Hemström Hemmingsson

Huvudsekreterare: Jenny von Greiff

Sekreterare: Eva Löfbom

Sekreterare: Johan Vikström

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.

Mer information