Sök på webbplatsen

1 februari, 2023

Utredningen om Läkemedelsstatistik överlämnar sitt betänkande

Utredningen om Läkemedelsstatistik överlämnar i dag sitt betänkande, Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel, SOU 2022:72, till regeringen.

Mer information31 januari, 2023

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster överlämnar sitt betänkande överlämnar sitt betänkande överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster överlämnar sitt betänkande En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter, SOU 2023:2, till regeringen.31 januari, 2023

Samsjuklighetsutredningen överlämnar sitt betänkande

Samsjuklighetsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Från delar till helhet. Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5, till regeringen.

Mer information30 januari, 2023

Postfinansieringsutredningen överlämnar sitt betänkande

Postfinansieringsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Posttjänst för hela slanten. Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst, SOU 2023:4, till regeringen.

Mer information

Posttjänst för hela slanten. Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst, SOU 2023:4,24 januari, 2023

Flerbrottsutredningen överlämnar sitt betänkande

Flerbrottsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Skärpta straff för flerfaldig brottslighet, SOU 2023:1, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2020-års årgång – beställs via regeringen.se: