Fi 2022:05 Utredningen om utflyttningsbeskattning av individer


Ku 2022:03 Utredningen om en utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar


Fö 2022:01 Inrättande av Myndigheten för totalförsvarsanalys

Kontaktuppgifter

 

 


N 2022:04 Ett statligt ägt fastighetsbolag för ett starkare och tryggare Sverige

Mer information

 

 


Fi 2022:17 Motverka social dumpning

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information