U 2021:05 Utredningen om utökad rätt till fritidshem

Mer information


U 2021:02 Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information


U 2021:01 Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Mer information


U 2020:08 Sfi-peng till utbildningsanordnare

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information


U 2020:07 Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information


U 2020:06 Utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Mer information


U 2020:05 Genomförande av högskoleprovet

Mer information


U 2020:04 Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information


U 2020:03 Rymdlagsutredningen

Redovisningsdatum


Mer information