U 2014:06 Jämställdhetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Schelin Seidegård, landshövding

Redovisningsdatum

Jämställdhetsutredningen överlämnar sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér den 7 oktober 2015.

Mer information


S M 2010:08 Förutsättningar för att avveckla Statens va-nämnd

Mer information


S M 2010:06 Utredningen förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebola

Mer information


S M 2010:01 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag

Mer information


S Fi 2010:07 Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer

Mer information


S Fi 2009:07 Utredningen om den statliga regionala förvaltningen

Mer information


S Fi 2009:04 Översyn av Statens fastighetsförvaltning

Mer information


S 2022:08 SABER-utredningen