N 2022:08 Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pär Malmberg par.malmberg@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Annika Holmberg

Sekreterare: Lovisa Sundqvist Bådagård

Sekreterare: Catarina Hedlund

Redovisningsdatum

Delbetänkande ska lämnas senast den 30 april 2023. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Mer information


N 2022:07 Bioekonomiutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Ek

Huvud sekreterare: Karin Tormalm
08-405 92 49
karin.tormalm@regeringskansliet.se

Sekreterare: Henry Hammarström
08-405 96 29
henry.hammarstrom@regeringskansliet.se

Sekreterare: Erik Eriksson
08-405 98 96
erik.eriksson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Lovisa Vildö
08-405 89 87
lovisa.vildo@regeringskansliet.se

 

Redovisningsdatum

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15
februari 2023.
Uppdraget i den delen för tilläggsdirektiv 2023:4 ska redovisas senast den 31 mars 2023.
Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Mer information


N 2022:06 Utredningen en moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Ögren

Sekreterare: Josefin Sahlin
08-405 51 13
josefin.sahlin@regeringskansliet.se,

Sekreterare: Amanda Hugosson
08-405 45 56
amanda.hugosson@regeringskansliet.se,

 

 

Redovisningsdatum

Förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk ska redovisas senast den 1 juli 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 29 november 2024.

Mer information


N 2022:05 Stärkt offentlig kontroll för att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva-Lotta Hedin

Sekreterare: Karl Lundberg

Sekreterare: Albin Ring

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Mer information


N 2022:03 Stärkt djurskydd på slakterier genom kamerabevakning

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Hedda Carlqvist

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


N 2022:02 En ny livsmedelsberedskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Petersson

Huvud sekreterare: Martin Allard

Sekreterare: Kristina Jansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Mer information


N 2022:01 Reglering av fisket för att skydda marina skyddade områden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jonas Manole

Sekreterare: Magnus Petersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Mer information


N 2021:02 Renmarkskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Eric M Runesson

Huvudsekreterare: Lisa Englund Krafft

Sekreterare: Maja Martinsson

Sekreterare: Nanna Holmgren

Sekreterare: Magdalena Pucher

Sekreterare: Sören Höjgård-Olsen

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 20 maj 2025.

Mer information