M 2022:05 Ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Olsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2024.

Mer information


M 2022:04 Miljöstraffrättsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Helena Eckerrot Flodin

Sekreterare: Jessica Wangvik

Sekreterare: Anna Lindberg

Sekreterare: Hanna Oljelund

Kontakta oss

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2023.

Mer information


M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Liljeberg

Sekreterare: Mattias Schain

Sekreterare: Kristina Forsbacka

Assistent: Klas Corbelius

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Mer information


M 2022:02 Regeringsprövningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Östman Johansson

Sekreterare: Ina Müller Engelbrektson

Sekreterare: Torunn Hofset

Sekreterare: Göran Sundberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Mer information


M 2022:01 Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marlene Burwick

Sekreterare: Lisa Kylenfelt
lisa.kylenfelt@regeringskansliet.se

Sekreterare: Jenny Valind
jenny.valind@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas den 31 december 2023.

Mer information


M 2020:02 En nationell samordnare för Agenda 2030

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Gabriel Wikström, tfn: 08-405 57 96

Huvudsekreterare: Emma Sterky, tfn: 08-405 58 74

Assistent: Tilde Krusberg

Sekreterare: Hanna Zetterberg

Sekreterare: Leila El-Sherif Wollheim

Sekreterare: David Collste

Sekreterare: Matilda Jonung

Sekreterare: Emma Wallin

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Sekreterare: Maja Cederlund

Sekreterare: Maria Persdotter-Isaksson

Sekreterare: David Lundberg

Sekreterare: Jenina Dahlberg

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Arbetet ska utvärderas och redovisas senast den 31 maj 2022. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådets uppdrag blir tidsbegränsat till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Mer information


Jo 1968:A Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

Kontaktuppgifter

Kommittén är vilande i väntan på nytt uppdrag

Mer information