Ku 2022:04 Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Svegfors

Sekreterare: Jakob Kihlberg

Sekreterare: Erica Månsson

Sekreterare: Nadja Ali

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast 29 september 2023.

Mer information


Ku 2022:02 Utredningen om ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Henrik Jemsten

Sekreterare: Gustaf Strand

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

Mer information


Ku 2022:01 Utredningen om nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Arnholm

Sekreterare: Hanna Zeland

Sekreterare: Majlis Nilsson

Sekreterare: Mirjam Katzin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Mer information


Ku 2021:02 Sanningskommissionen för det samiska folket

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kerstin Calissendorff, 08-405 20 79

Huvudsekreterare: Jon Dunås, 08-405 31 98

Sekreterare: Sanna Vitestam,

Sekreterare: Kaisa Huuva

Sekreterare: Malin Andersson Junkka

Sekreterare: Marja-Kristin Skum

Bitr. sekreterare: Raija Kärkkäinen Eriksson, 08-405 11 15

ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

Mer information


Ku 2020:01 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Kontaktuppgifter

Ordförande: Elisabet Fura, tfn: 08-405 35 05

Huvudsekreterare: Anna-Lena Sjölund, 08-405 29 60

Sekreterare: Stefan Aro, tfn: 08-405 34 56

Sekreterare: Josephine Rönnbäck

Kommunikatör: Eva Dahlén, tfn: 08-405 33 95

Konsult: Josefin Ylipää

Sekreterare: Paula Pontvik

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023
En delredovisning ska lämnas den 16 maj 2022

Mer information