U 2014:04 Utredningen om ett stärkt civilsamhälle

Mer information


S 2018:07 Utredningen om antidopning och dataskydd

Mer information


S 2014:13 Utredningen om begravningsclearing

Mer information


Ku 2022:03 Utredningen om en utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar


Ku 2021:03 Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

Mer information


Ku 2021:01 Utredningen om innehållsvillkor på internet för public service

Mer information


Ku 2020:03 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

Mer information


Ku 2020:02 Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Mer information


Ku 2019:02 Skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål

Mer information