N 2018:01 Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll

Mer information


M 2018:06 Biogasmarknadsutredningen

Mer information


I 2021:01 Vita certifikat

Mer information


I 2020:04 Elvägsutredningen

Kontaktuppgifter

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021

Mer information


I 2020:02 Utredningen om postlagens tystnadsplikt

Redovisningsdatum


Mer information


I 2020:01 Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Mer information


I 2019:04 Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Mer information


I 2019:03 It-driftsutredningen

Kontaktuppgifter

 

 

 

 

Mer information


I 2019:02 Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Mer information