I 2022:04 Säker och tillgänglig digital identitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Henrik Ardhede

Sekreterare: Björn Scharin

Sekreterare: Helena Forsaeus

Sekreterare: anna Carlson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Mer information


Fi 2022:21 utredningen Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elin Olsson

Huvudsekreterare: Helena Henriksson
helena.henriksson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Charlotte Despres
charlotte.despres@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 27 oktober 2023.

Mer information


Fi 2022:19 Utredningen om effektivare administration genom SSC

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Larsson

Sekreterare: Svante Eriksson

sekreterare: Rasmus Firon

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

Mer information


Fi 2022:18 Utredningen om statens samverkan med kommunsektorn

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Marcusson
lena.marcusson@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Annika Rudestad
annika.rudestad@regeringskansliet.se

Sekreterare: Max Carlin
max.carlin@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2024.

Mer information


Fi 2022:16 2022 års skatteförfarandeutredning – åtgärder mot fusk och arbetslivskriminalitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Ståhl

Sekreterare: Helen Ljungbeck

Sekreterare: Magnus Lundberg

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 augusti 2023.
Slutredovisas senast den 30 augusti 2024.

Mer information


Fi 2022:14 Ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Gustav Fernlund

Sekreterare: Marianne Bergqvist

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Mer information


Fi 2022:13 EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Helena Rosén Andersson

Sekreterare: Lovisa Hedberg

Sekreterare: Tobias Bremell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2024.

Mer information


Fi 2022:12 utredningen om Övergångsrestriktioner för att stärka förtroendet för offentlig verksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Almgren

Sekreterare: Nilla Alestig

Sekreterare: Maria Uddenfeldt

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Mer information


Fi 2022:11 Åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Pettersson

Sekreterare: Hanna Bergendahl

Sekreterare: Patrik Andreasson

Redovisningsdatum

Deluppdrag ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023.
Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 29 februari 2024.

Mer information


Fi 2022:10 Kontoföringsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Andersson

Sekreterare: Antonia Gergova

sekreterare: Niklas Schüllerqvist

Sekreterare: Christine Strandberg

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Mer information