A 2022:05 Genomförande av direktivet om tillräckliga minimilöner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Susanna Ståhl

Sekreterare: Per Lindblom

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 juni 2023.

Mer information


A 2022:04 Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Skarhed

Huvudsekreterare: Helena Josefsson

Sekreterare: Petra Tammert Seidefors

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Mer information


A 2022:03 Utredningen om en översyn av beredskapen i arbetslivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Dirke

Sekreterare: David Sandström

Sekreterare: Katarina Hellner

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Mer information


A 2022:02 Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Thörn

Huvudsekreterare: Frida Hansson

Sekreterare: Ulrika Sandberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Mer information


A 2022:01 Utredningen om utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Susanna Ribrant

Sekreterare: Stina Washburn

Sekreterare: Tommy Larsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2023.

Mer information


A 2021:06 Förutsättningsutredningen – En ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Francisca Ramsberg

Huvudsekreterare: Johan Hedelin, 08-405 82 96
johan.hedelin@regeringskansliet.se

Sekreterare: Fredrik Karlman, 08-405 17 61
fredrik.karlman@regeringskansliet.se

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023.
Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 15 december 2024.

Mer information


A 2021:04 Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Ola Pettersson

Huvudsekreterare: Linnéa Blommé

Sekreterare: Per Lindblom

Sekreterare: Maria Cheung

Sekreterare: Mattias Göthberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2025.
Tilläggsdirektivets del ska redovisas senast den 17 juni 2023.

Mer information