A 2021:05 Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Mer information


A 2021:03 Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö

Mer information


A 2021:03 Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö

Mer information


A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter


A 2020:02 Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Mer information


A 2020:01 Kommissionen för jämställda livsinkomster

Mer information


A 2019:05 Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

Mer information


A 2019:04 Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Mer information


A 2019:03 Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen

Mer information