Tillgänglighetsredogörelse och kakor på sou.gov.se

Tillgänglighetsredogörelse sou.gov.se

Det här är Regeringskansliets webbplats. Denna sida beskriver hur sou.gov.se uppfyller krav enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte i alla delar förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar som inte är helt tillgängliga beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

 • Om innehållet på en webbsida läses upp vet inte skärmläsaren vilket språk som ska användas och kan därmed inte läsa upp innehållet med rätt uttal.
 • Det finns några brister i hur webbplatsen följer den kodstandard som den utvecklats mot. En webbplats bör följa vald kodstandard fullt ut för att fungera för så många som möjligt.
 • Klickytan för länkar är för liten.
 • Det kan förekomma bilder som saknar alternativtexter.
 • Alla pdf-dokument är inte helt tillgängliga. Bland annat publiceras pdf-dokument på sou.gov.se där grunddokumentet inte framställts i Regeringskansliet. Då kan det vara svårt att i efterhand skapa en fullt ut tillgänglig pdf. Kända brister:
  • Vissa pdf-dokument är inte skapade på rätt sätt (taggade) så att de fungerar med skärmläsare.
  • Bilder och diagram saknar i vissa dokument alternativtexter.
  • Tabeller saknar i vissa dokument tabellrubriker.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem avseende webbplatsens funktionalitet senast den 31 januari 2021. Vissa pdf-dokument kommer det dock vara svårt att kunna tillgänglighetsanpassa i efterhand. Regeringskansliet förbättrar löpande sina egna dokumentmallar avseende tillgänglighet och genomför utbildningar i hur man skapar tillgängliga pdf-dokument för att öka tillgängligheten.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis:

 • direktsändningar av tidsberoende medier
 • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020
 • dokument som är publicerade före 23 september 2018 (förutsatt att det inte är det enda sättet för en användare av den digitala tjänsten att uträtta ett administrativt ärende, t.ex. att fylla i en blankett).

Mer om undantagen på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats 

Om du behöver innehåll från sou.gov.se som inte är tillgängligt för dig och som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

E-post: forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sou.gov.se.

Den senaste bedömningen gjordes den 3 september 2020.

 

Kakor på sou.gov.se

 

Vad händer om du tackar nej till kakor på sou.gov.se?

På sou.gov.se används både sessionskakor och varaktiga kakor. Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du tackar nej till övriga kakor på regeringen.se så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen:

Delafunktionen

Funktionen används för att besökare ska kunna rekommendera regeringen.se på sociala nätverk som Facebook och Twitter. Kakorna samlar information om hur besökare använder delafunktionen, dock inte på individnivå, för att förbättra webbplatsen. Om du inte vill acceptera kakor så samlas ingen information in.

Analysverktyg för webbplatsen

Webbanalysverktyget Google Analytics som används på denna webbplats använder kakor. Kakorna samlar in information på aggregerad nivå om hur besökarna använder webbplatsen t.ex. antal sidvisningar, var besökare kommer från och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Om du inte vill acceptera kakor så samlas ingen information in.

Om kakor

Kakor (eng. cookies) är små textfiler, som innehåller data, som lagras på besökarens dator och skapas av de webbplatser som besökts, syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner.

Det finns två typer av kakor:

 • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakan försvinner när man stänger webbläsaren.
 • En varaktig kaka finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Om du inte accepterar att kakor används kan du göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några kakor alls eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på din dator. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats.