Sök bland pågående och avslutade utredningar

1 februari, 2023

Utredningen om Läkemedelsstatistik överlämnar sitt betänkande

Utredningen om Läkemedelsstatistik överlämnar i dag sitt betänkande, Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel, SOU 2022:72, till regeringen.

Mer information31 januari, 2023

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster överlämnar sitt betänkande överlämnar sitt betänkande överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster överlämnar sitt betänkande En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter, SOU 2023:2, till regeringen.31 januari, 2023

Samsjuklighetsutredningen överlämnar sitt betänkande

Samsjuklighetsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Från delar till helhet. Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5, till regeringen.

Mer information30 januari, 2023

Postfinansieringsutredningen överlämnar sitt betänkande

Postfinansieringsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Posttjänst för hela slanten. Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst, SOU 2023:4, till regeringen.

Mer information

Posttjänst för hela slanten. Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst, SOU 2023:4,24 januari, 2023

Flerbrottsutredningen överlämnar sitt betänkande

Flerbrottsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Skärpta straff för flerfaldig brottslighet, SOU 2023:1, till regeringen.

Mer information20 januari, 2023

Utredningen om hantering och köp av vissa krediter överlämnar sitt betänkande

Utredningen om hantering och köp av vissa krediter överlämnar i dag sitt betänkande, Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet, SOU 2023:3, till regeringen.20 januari, 2023

Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer överlämnar sitt betänkande

Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer överlämnar sitt betänkande, Tryggare hem för barn, SOU 2022:71 till regeringen

Mer information18 januari, 2023

Utredningen En uppväxt fri från våld överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen En uppväxt fri från våld överlämnar i dag sitt betänkande, En uppväxt fri från våld. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Volym 1 & 2, SOU 2022:70, till regeringen.11 januari, 2023

Ökad kunskap om kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem överlämnar sitt betänkande

Mer information

Ökad kunskap om kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem överlämnar i dag sitt betänkande, Kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem – ett kunskapsunderlag, SOU 2022:69, till regeringen.13 december, 2022

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) överlämnar sitt betänkande

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet), N 2018:04, överlämnar i dag sitt betänkande Förnya taktiken i takt med tekniken – förslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning, SOU 2022:68, till regeringen.

Mer information