Seminarier

Plast – en drivkraft i den cirkulära ekonomin

Rundabordssamtal med Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling 2017-12-15

 

Klimatförändringarna efter Paris – vad gör vi nu?

Förra årets klimatmöte i Paris har beskrivits som ett genombrott för den internationella klimatpolitiken, men kan vi förvänta oss att de nödvändiga förändringarna sker när världens länder förväntas höja sina ambitioner frivilligt?

Vetenskapens roll vid genomförandet av 2030 agendan – seminarium som arrangeras av det Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (VRHU)

År 2015 blev ett historiskt år! FN:s antagande av Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen samt klimatöverenskommelsen i Paris skickar en stark signal till världens nationer. Vid detta seminarium ställs frågan vilken roll forskningen och akademin som samhällsaktör kan spela för att Agenda 2030 ska bli verklighet. I det sammanhanget är frågan hur olika sektorer kan samverka och arbeta med flera av målen samtidigt, av största betydelse. Professor Måns Nilsson kommer att presentera ett diskussionspapper som han utarbetat inom VRHU och som behandlar forskningens roll vid genomförandet av Agenda 2030. Framtidsminister Kristina Persson kommer bl.a. beskriva regeringens arbete med den nationella agendan för hållbar utveckling. För att konkretisera diskussionen kommer rådets ledamöter att ge några exempel på aktuella och för hållbarhetsarbetet väsentliga områden där forskningen spelar en viktig roll. Företrädare för politik, näringslivet, berörda myndigheter och vetenskapssamhället kommer att inbjudas att kommentera och diskutera den framlagda analysen om forskningens roll och inte minst hur den nödvändiga samverkan kan realiseras. Program: VRHU-seminarium om 2030 agendan 16 mars 2016

Medverkande bl.a:

Kristina Persson, Framtidsminister Karin Markides, Ordförande för VRHU Måns Nilsson, Forskningschef vid SEI och ledamot av VRHU Företrädare för berörda myndigheter, näringslivet och vetenskapssamhället Moderator: Eva Krutmeijer

Referat från seminariet