S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

 • Om utredningen
 • Om oss som arbetade i utredningen
 • Referensgrupper, experter och sakkunniga
 • #17303 (ingen titel)
 • S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

  S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

  Detta är en arkiverad version av utredningens webbplats. Utredningen avslutade sitt arbete den 28 juni 2022

  Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa om såväl utredningens uppdrag och arbete som om oss som arbetar i utredningen.

  I december 2020 fick utredningen i uppdrag (dir. 2020:142) att bland annat:

  -  föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan,

  -  överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

  Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2022.