A 2020:01 Kommissionen för jämställda livsinkomster

 • Mer om uppdraget
 • Vi som arbetar i kommissionen
 • Kontakt
 • Webbinarium
 • Underlagsrapporter
 • A 2020:01 Kommissionen för jämställda livsinkomster

  A 2020:01 Kommissionen för jämställda livsinkomster

  Kommissionens uppdrag är att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Kommissionen ska främst lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner, jämställda livsinkomster, en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder till kvinnor och män samt jämställda arbetsplatser. Kommissionen ska också aktivt förmedla kunskap på området och föra samhällsdialog om denna.

  Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2021. En delredovisning ska göras i januari 2021.

  Lise Bergh, tidigare ställföret Lägg till mediarädande JÄMO och statssekreterare för bl.a. jämställdhet och mänskliga rättigheter, är ordförande för kommissionen. Övriga ledamöter är Mahmood Arai, professor i nationalekonomi, Sture Nordh, tidigare ordförande för TCO och SKTF, samt Nina Åkestam Wikner, doktor i ekonomi och analytiker på Google Sverige.

   

  Delredovisning

  Kartläggning av hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män, samt översyn av myndigheters information om vägledning ur ett jämställdhetsperspektiv

  Arbetsförmedlingens arbete med jämställd arbetsmarknadsetablering – analys och bedömning av möjliga åtgärder

   

  Webbinarium

  I november 2021 arrangerade kommissionen fyra webbinarier på temat Jämställda livsinkomster:

  • Johanna Rickne, professor i nationalekonomi berättar om sin forskning om sexuella trakasserier och lönekartläggningar.
  • Annika Härenstam, professor i psykologi diskuterar hur arbetslivets förändringar får konsekvenser för jämställdhet, arbetsmiljö och hälsa för kvinnor och män.
  • Mahmood Arai, kommissionär och professor i nationalekonomi  diskuterar sin forskning om mekanismer som leder till ojämlikhet i inkomster.
  • Barakat Ghebrehawariat, statsvetare och föreläsare diskuterar begrepp som intersektionalitet, ras och rasifiering.

   

  Samtliga webbinarier leds av Nina Åkstam Wikner, kommissionär och doktor i ekonomi. Ta del av dem på kommissionens YouTube-kanal: Kommissionen för jämställda livsinkomster – YouTube

  Brevlåda

  Vill du lämna förslag eller inspel till kommissionen kan du maila: a.jamstalldalivsinkomster@regeringskansliet.se