Dialog med personer med egen erfarenhet av narkotika

Narkotikautredningen kommer att utgå från de målbilder för vård- och stöd som Samsjuklighetsutredningen tog fram. Dessa kommer att kompletteras och justeras utifrån Narkotikautredningens uppdrag och frågeställningar. Det handlar om vad personer som använder narkotika anser är viktiga värden när det gäller deras behov av vård och stöd, och stöd för att förebygga ohälsa och sociala skadeverkningar, inom ramen för en restriktiv narkotikapolitik. Målbilderna kan utgöra en bas för analyser och förslag som utredningen tar fram. Narkotikautredningen samarbetar i detta med Samhällsnytta AB. Har du egen erfarenhet av regelbunden narkotikaanvändning och vill delta i en telefon/digital intervju? Se information nedan

Förfrågan intervjupersoner

Narkotikautredningen kommer dessutom ta fram användarresor för hur personer som dömts till brott kopplat till narkotikaanvändning/haft kontakt med polis har uppfattat erbjudande om vård och stöd under rättskedjan. Vi undersöker genom så kallade ”användarresor” vad som fungerat bra och vad som kan utvecklas. Användarresorna kommer vara ett viktigt underlag för utredningens analys och förslag, och peka på förbättringsområden i de kontaktytor där användare av narkotika möter rättssystemet (polis, kriminalvård och domstol). Narkotikautredningen samarbetar i detta med Samhällsnytta AB.

Är du intresserad av att medverka i denna del? Kontakta lina.pastorek@regeringskansliet.se